Chantal.seksfilm.werkendam.ROC.westbrabant.Folterverdrag.RTL.keugens.Rechter.parlement.corruptieChantal je kan je zelf wel verdedigen; er bestaat een kortere duidelijkere juridische procedure die door Parlement – Rechtspraak – Media – Lobby – Koningshuis wordt geboycot.

Waarom? Om er in NL een Elite-moordenaarsclub bestaat die burgers voor de lol foltert & doodt; hiervan ben jij ook slachtoffer.

Je had vanaf dag 1 moeten stellen:
‘Ik word gefolterd door degenen die dat seksfilmpje hebben ge-upload op het internet en hebben verspreid.

Volgens het Folterverdrag is het verboden voor elk individu deel te nemen aan criminele activiteiten. Mijn Grondrechten – NL wetten – Mensenrechten worden niet uitgevoerd.
Ik heb geen privacy of onaantastbaarheid van mijn lichaam.

Het Florijncollege heeft ook de plicht om het Folterverdrag toe te passen en noet de ene dader die dit seksfilmpje heeft gepubliseerd opsporen en van school verwijderen.Deze dader moet worden gestraft’.

Als jij vanaf Dag1 tegen ROC West-brabant had gezegd:
‘Jullie zijn medeplichtig aan het folteren van mijn lichaam’, had je nu heel veel meer macht gehad.

De advocaat is te licht en gemakszuchtig.

Dan had de Directie maar op 1 manier kunnen reageren = ‘wij onderzoekn Wie het filmpje op onze servier heeft gezet en verwijderen die persoon van onze school’.

Peter R de Vries is lid van de Elite-moordenaarsclub in NL, die alle machthebbers helpt bij het vervalsen van rechtsfeiten…. voor behoud van hun arbeidscontract + luxe leventje.

Ga naar mijn website.
Lees mijn instructie folterverrag… en begin opnieuw voor Jezelf.

Schrijf de hele constructie die ik je aanleer uit, voor Jezelf.
Ja zal mondiger worden en gemakkelijker kunnen spreken over het probleem.
http://www.desireestokkel-nl.net/folterverdrag.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/26649314/__School_mag_onderzoek_weigeren__.html

http://www.desireestokkel-nl.net/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.

Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:

Rechtspraak helpt Politici – Koning – Advocaten – Professoren – Lobbyisten bij het stiekem folteren & doden van Burgers in NL.

2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen houden.

2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen alle Parlementsleden – Lobbyisten.

Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood…. via Machtsmisbruik in mijn dossier.