Brandbaar stof: aluminiumpoedersDe behandeling en verwerking van verschillende stoffen en materialen in de industrie kan in verschillende gevallen leiden tot explosie- en brandrisico’s die de veiligheid van werknemers en bedrijfsmiddelen in gevaar brengen. Gezond verstand brengt deze risico’s normaal gesproken in verband met brandbare gassen, brandstoffen, petrochemische producten, oplosmiddelen en dergelijke.
Het zal niet-specialisten verbazen over de diversiteit aan producten en stoffen die in de vorm van stof of vezels brandbare eigenschappen hebben. Ter illustratie noemen we er een paar: suiker-, maïs-, soja- of tarwevoedselstof, farmaceutisch stof, zaagsel, metallisch aluminium of titaniumpoeder, fijne deeltjeshars zoals epoxy, kunststoffen en papierpoeder, onder andere.
Lees meer op www.nederman.com/pt-br