Blootstelling aan kankerverwekkend asbest – Fundación Riesgos LaboralesAsbestvezels zijn zo klein dat ze kunnen worden ingeademd zonder opgemerkt te worden door het individu. En de mate van veroorzaakte schade hangt af van verschillende factoren.

Asbest wordt als zeer gevaarlijk beschouwd omdat het zelfs in kleine hoeveelheden kanker kan veroorzaken.

De belangrijkste schade kan optreden in de longen en in het membraan dat de buik bedekt. En de effecten zijn waarneembaar van 10 tot 40 en 75 jaar na contact met asbest.
Dit, blootstelling aan andere chemicaliën en leven met ongezonde routines zal resulteren in een lichaam met een afweermechanisme dat asbestvezels niet kan verwijderen.

Opgelet! Als u bent blootgesteld aan asbest of denkt te zijn geweest, raadpleeg dan uw arts als een van deze symptomen zich voordoet en, hoewel algemeen, niet mag worden genegeerd.
Neem voor meer informatie contact met ons op!