Belangrijkste kenmerken bij het verwijderen van asbestdaken

Belangrijkste kenmerken bij het verwijderen van asbestdaken

De Arbo-regelgeving (WHS) biedt een duidelijk kader voor wat er precies moet gebeuren bij het verwijderen van asbestdaken. Het is van vitaal belang dat elke persoon die de verwijderingsoefening uitvoert, zich aan dergelijke voorschriften houdt, niet alleen om juridische implicaties te vermijden, maar ook om gezondheidsrisico’s te vermijden.

De WHS-verordeningen bieden een diepgaande schets van de procedures die tijdens de verwijdering moeten worden uitgevoerd, waarvoor speciale apparatuur, processen en voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Een overzicht van enkele van de belangrijkste kenmerken is:

1. Voorbereiding van het werkgebied

Goede voorbereidende maatregelen zullen ervoor zorgen dat het hele proces soepel verloopt en potentiële risico’s verminderen.

Bij het omgaan met asbest op het dak is het vooral belangrijk dat de probleemgebieden op de juiste manier worden betreden, wat misschien niet zo belangrijk is bij het behandelen van bodemverontreiniging of andere gevallen op de grond. Er moet een stabiel en gebruiksvriendelijk platform beschikbaar worden gesteld, dat een gemakkelijke overgang van zowel werknemers als apparatuur mogelijk zou maken.

Toegangsbeperking is een standaardpraktijk bij het omgaan met een potentieel schadelijke stof. Er moeten ook duidelijke mededelingen worden verstrekt.

2. De juiste uitrusting

Standaardapparatuur die wordt gebruikt bij normale renovatiewerkzaamheden is mogelijk niet van toepassing bij het omgaan met asbesthoudend materiaal (ACM). Daarom is het nodig om speciale apparatuur te gebruiken die geschikt is voor de taak.

Er zou polyetheenfolie van 500 en 1.000 gauge nodig zijn, evenals ducttape. Dit zou nuttig zijn bij het voorkomen van asbestverontreiniging, wat zou gebeuren als de ACM in contact komt met andere materialen.

Op basis van de verwijderingsmethode kan een bevochtigingsmiddel worden gebruikt, zoals een tuinsproeier. Reinigingsapparatuur zou ook nuttig zijn, inclusief emmers water en vloerkleden, omdat het gebied na verwijdering op de juiste manier moet worden schoongemaakt.

Afvalcontainers moeten altijd binnen het werkgebied aanwezig zijn. Dergelijke containers moeten op de juiste manier worden geëtiketteerd, omdat ze zouden worden gebruikt bij de verwijdering van afvalmateriaal.

3. Kwaliteit persoonlijke beschermingsmiddelen

Aangezien werknemers dicht bij de potentieel schadelijke ACM zouden zijn, moeten ze worden voorzien van effectieve persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit bestaat onder andere uit geschikte kleding, laarzen en ademhalingsbeschermingsmiddelen.

De overall moet wegwerpbaar zijn om verspreiding van verontreinigingen naar plaatsen buiten het werkgebied te voorkomen. Als dergelijke kleding niet wegwerpbaar is, moet er binnen het werkgebied een decontaminatiefaciliteit zijn. Dit zorgt ervoor dat wanneer werknemers het gebied verlaten, ze volledig vrij zijn van verontreinigingen.

Laarzen zonder veters zijn het beste, omdat ze gemakkelijker te ontsmetten zijn dan veterlaarzen.

4. Zorgvuldige verwijdering en verwijdering

Het verwijderingsproces wordt op een zeer zorgvuldige manier afgehandeld, in tegenstelling tot wat normaal gesproken zou gebeuren bij normale dakvervanging.

Het is altijd belangrijk dat contact met ACM zoveel mogelijk wordt vermeden, ook als werknemers handschoenen en andere PBM’s krijgen. Verschillende soorten apparatuur kunnen worden gebruikt bij het verwijderen van bouten en andere bevestigingsmiddelen.

Bij het verwijderen moet de ACM voorzichtig op de grond worden neergelaten in plaats van te laten vallen. Deze moeten zorgvuldig worden gestapeld en ofwel dubbel worden verpakt in polyethyleenfolie van 1000 gauge of in afvalcontainers worden geplaatst.

Bepaalde werktuigen, zoals touw en singels, die tijdens de operatie worden gebruikt, moeten mogelijk ook als afval worden verwijderd.