Beilken asbestziekten 201011 11De coalitie heeft vandaag een aanvraag ingediend om de bewijslast om te keren en een centraal adviescentrum voor asbestpatiënten op te richten. De ziekten die verband houden met het omgaan met met asbest verontreinigde materialen komen vaak pas decennia later uit. Nu moet de verschuiving in de bewijslast bij de beroepsverenigingen worden omgekeerd: ze moeten met andere woorden bewijzen dat het geen kwestie is van secundaire asbestgerelateerde ziekten. Hiervoor moeten de federale wetten worden gewijzigd, waar de Senaat in de Staatskamer nu naar zal streven. Jost Beilken verwelkomde dit initiatief: “Het is laat maar niet te laat.”