@| Beerput | Nederland | Diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in NederlandBeerput Nederland

Diepgaand onderzoek naar #milieucriminaliteit in Nederland. Milieurechercheurs vertellen in de documentaire ‘Beerput #Nederland’ hoe frauduleuze #afvalbedrijven al decennialang ongestoord hun gang kunnen gaan.

Eind 2016 staat een Nederlandse inzamelaar van scheepsafvalstoffen voor de rechter.
Hij wordt ervan verdacht 30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola illegaal naar Nederland te hebben laten verschepen en te hebben gesjoemeld met transportdocumenten.
Op papier is de giftige substantie keurig verwerkt, maar het gros van de betrokken afvalverwerkers kan volgens het strafdossier niet goed uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan.
De politie vermoedt dat een groot deel in het milieu is beland, wellicht ook in het IJ in Amsterdam.

Reactie ex-minister Jan Pronk op de documentaire.

De heer Jan Pronk laat weten dat hij zich niet kan vinden in het beeld dat zijns inziens door de documentaire wordt geschetst van zijn reactie als Minister van VROM op het in oktober 1999 door het kernteam zware milieucriminaliteit van de politie Rotterdam-Rijnmond uitgebrachte rapport met als titel ‘Wie betaalt, bepaalt’. De heer Pronk distantieert zich met name van het in zijn ogen gesuggereerde beeld dat hij, door onvoldoende op te treden, milieucriminaliteit ‘faciliteerde’.

Bron en Rechten 2DOC KRO /NCRV