Beelden stort SVK en getuigenis ex-werknemerHoe wordt asbestafval verwerkt op het stort van SVK? Hierbij schokkende beelden van hoe de asbestplaten wordt gebroken en het stof opwaait, met alle risico’s voor de arbeiders en de omwonenden. Ook een getuigenis van een ex-werknemer die de praktijken op het stort onthult