Becherm je werkzone als je asbest verwijdertAsbest vormt een gevaar voor je gezondheid, dus bij renovatie- of afbraakwerken volg je alle veiligheidsmaatregelen voor een correcte verwijdering van het asbesthoudend materiaal. Eén van de aandachtspunten is dat je een werkzone afbakent waar de werken plaatsvinden. Dit om al wie onbeschermd rondloopt uit de perimeter te houden.