Asbestziekten: mesothelioom en asbestoseMesothelioom, asbestkanker en asbestose, ook wel “steenlong” genoemd, zijn de belangrijkste ziekten die door asbest worden veroorzaakt. Het inademen van de microvezels van dit mineraal resulteert in gezondheidsproblemen die zich decennia later kunnen voordoen.

Ontdek de documentaire “Don’t Breathe – Contains Asbestos” van Repórter Brasil: