Asbestslachtoffers eisen enige gerechtigheid in de uitspraak van James HardieDe hoogste rechtbank van Australië heeft zeven directeuren van de voormalige asbestfabrikant James Hardie schuldig bevonden aan inbreuken op het asbestcompensatiefonds van het bedrijf.