Asbestrisico: hoe huurders met rust worden gelaten ContrastenMiljoenen huurders wonen in met asbest besmette appartementen – vaak zonder hiervan op de hoogte te zijn. De EU wil tegen 2032 een asbestvrij Europa en veel landen hebben al concrete maatregelen genomen. In Duitsland, waar de federale overheid schat dat 25% van alle woongebouwen besmet zijn met asbest, loop je achter op het gebied van renovatie. 27 jaar na het asbestverbod zullen aanbevelingen voor maatregelen om het land en zijn huurders te bevrijden van asbest alleen hier in het land worden opgesteld. Er is gebrek aan informatie, geld en de wil om de doelen te bereiken. Ook al is asbest een dodelijk gevaarlijke stof.