ASBESTOS – ASBESTO VIDEO 3WERKEN OVER ASBEST CURSUS: Technische veiligheid op het werk SCHOOL: ETE Escolástica Rosa Technische veiligheid op het werk 1e semester 2009 1D3 Professor Ana Maria Gonzalez Garcia PSST Bevordering van gezondheid en veiligheid op het werk DEURZIEKTEN VEROORZAAKT DOOR ASBESTOS ASBESTOSIS
Het wordt veroorzaakt door de hoge concentratie asbestvezels in de longblaasjes. Het zorgt ervoor dat de longblaasjes hard worden, waardoor oxygenatie van het bloed wordt voorkomen. En dus treedt het ademverlies op. De meest voorkomende longkanker veroorzaakt door asbest wordt adenocarcinoom genoemd. Het is ontwikkeld door werknemers die zijn blootgesteld aan asbest in mijnen of in industrieën die met deze vezel werken. Het is een vorm van kanker of kwaadaardige tumor van het borstvlies, een sereus membraan dat de long bekleedt. Het wordt ook veroorzaakt door vezels, dit keer langer en biopersistent. PLEURAL PLATES Ze verschijnen in het borstvlies en zijn goedaardig. Er is geen
symptomen of behandeling. De patiënt heeft driemaal meer kans op asbestose en tien keer meer kans op mesothelioom. ASBEST WARTS Geproduceerd wanneer scherpe vezels zich in de huid nestelen en daardoor worden bedekt, waardoor goedaardige gezwellen ontstaan ​​die vergelijkbaar zijn met likdoorns. DIFFUSED PLEURAL DICKNESS Vergelijkbaar met de vorige. Over het algemeen
asymptomatisch kan het ademhalingsverlies veroorzaken als de extensie groot is. VRAGEN
1. Alleen werknemers die asbest behandelen, krijgen deze ziekten? Nee. Daarom is asbest erg gevaarlijk omdat het vrouwen treft
die arbeiderskleren wassen, kinderen die door hun ouders worden omarmd met besmette werkkleding, zij die naast deze fabrieken wonen en consumenten die producten kopen op basis van dit materiaal of die worden blootgesteld aan het stof dat vrijkomt bij dit materiaal.
2. Is er geen manier om deze besmetting te voorkomen? Nee. Omdat deze vezels onverwoestbaar zijn door de afweermechanismen van het lichaam. De enige manier om het ontstaan ​​van ziekten te voorkomen, is door geen contact te hebben met asbest. 3. Wat moet er dan worden gedaan om te voorkomen dat andere mensen ziek worden? Gebruik geen producten op asbestbasis en vervang deze in al zijn onderdelen
gebruikt. WETGEVING De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft in 1986 “Verdrag 162” uitgegeven, dat handelt over een reeks voorschriften voor het gebruik van asbest in mijnbouwgebieden, in de industrieën van
ertsverwerking en transformatie. In 1991 publiceerde het Braziliaanse Ministerie van Arbeid Verordening nr. 1, die: • het gebruik van asbest van het amfibooltype en producten die het bevatten, verbiedt; • het besproeien (sprayen) van asbest • het werk van kinderen onder de 18 in de productieruimtes; • eist dat bedrijven een reglement van orde opstellen voor noodsituaties en dat ze alleen vezels kunnen kopen van bedrijven die zijn geregistreerd bij het ministerie van Arbeid;
• stelt vast dat asbestvezels en hun producten worden geëtiketteerd en vergezeld gaan van “gebruiksaanwijzing”, met informatie over gezondheidsrisico’s, ziekten
beschermings- en controlemaatregelen; • stelt de tolerantiegrens voor ademende vezels op 2 vezels / cm3; • vereist om de zes maanden een milieubeoordeling en de bekendmaking van resultaten voor de kennis van
werknemers; • zorgt voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), evenals werkkleding die twee keer per week moet worden vervangen en door het bedrijf moet worden gewassen; • blootgestelde werknemers moeten jaarlijks worden opgeleid over risico’s en beschermings- en controlemaatregelen; • werknemers moeten examens ondergaan
periodieke artsen, waaronder röntgenfoto’s en spirometrie;
• dat vezelresiduen worden gecontroleerd in
NR-15 ONGEZONDE ACTIVITEITEN EN WERKING Bijlage-12-tolerantiegrenzen voor mineraal stof • Het gebruik van elk type asbest van de amfiboolgroep en producten die deze vezels bevatten is verboden; • Geen bespuiting van alle vormen van asbest; • Werken onder de achttien jaar is verboden; • Bedrijven die produceren, gebruiken of commercialiseren, moeten geregistreerd zijn bij de MTE en de sociale zekerheid, via de SESMT van het bedrijf. • De producten moeten informatie bevatten zoals de risico’s voor
gezondheid en aanverwante ziekten en bestrijding en
bescherming • Milieubeoordeling elke 6 maanden en gegevens die niet minder dan 30 jaar worden bewaard • Dubbele kleedkamer • Aanvullende tests: thoraxfoto en spirometrie;
• Jaarlijkse training over risico’s en risicomaatregelen
• C.I.P.A en S.I.P.A.T richtten zich op blootstelling aan
asbest
VIDEO’S

WERKEN