Asbestdaken van boeren verontreinigen de grondEen groot deel van de grond rond Drentse boerderijen en boerenbedrijven is zeer waarschijnlijk ernstig verontreinigd met asbest.

Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland.

Via regenwater
De grond raakt vervuild doordat asbestvezels uit oude daken via regenwater in de grond komen. De asbestvezels worden normaal gesproken opgevangen door een dakgoot, maar boerenschuren hebben die vaak niet. Daardoor is de grond tot een meter van de muur en tien centimeter diep verontreinigd.

Adequate maatregelen
Gedeputeerde Henk van de Boer kent het probleem. “Wij gaan door met het in kaart brengen van de asbestverontreiniging en nemen adequate maatregelen.” Een van die maatregelen is voorkomen dat de asbest verder uitspoelt. Daarna wordt de grond gesaneerd.

Gevaar
Volgens het rapport vormt de vervuiling een direct gevaar voor de volksgezondheid, mede omdat het landelijk om 200.000 percelen zou gaan.

Vergoeding
De boeren moeten zelf opdraaien voor de kosten van het verwijderen van de asbest en het saneren van de grond. De overheid verplicht ze daartoe. Wie dit niet kan betalen, kan voor een vergoeding aankloppen bij de provincie.

Klein potje
De provincies hebben een potje voor deze gevallen, maar dat potje is veel te klein om alle boeren met financieringsproblemen te helpen. Daarom hoopt de provincie dat het Rijk zal bijspringen.

Vanaf 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn van staatssecretaris Mansveld.