Asbestclausule in de koopovereenkomst – Zomer Makelaars Zwolle


Asbestclausule in de koopovereenkomst
Wat is een asbestclausule?
Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst.
Voorbeeld asbestclausule:

In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.
OF
het is Verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het Verkochte of in het gebouw met toebehoren waarvan het Verkochte deel uitmaakt; Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt anders dan ten tijde van de bouw te doen gebruikelijk. In de onroerende zaak kunnen derhalve asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving special maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kanvoortvloeien.

Asbest verwijderen, zelf doen of…
In veel oudere woningen komt asbest voor en dat hoeft geen probleem te zijn. Je moet er niet in zagen of boren omdat de stofdeeltjes gevaarlijk en op lange termijn kankerverwekkend kunnen zijn. Wil je om welke reden dan ook het asbest verwijderen doe dit dan nooit zelf maar schakel daarvoor een gespecialiseerd bedrijf in die het asbest op een veilige en verantwoorde manier zal verwijderen.

Huis verkopen met asbest erin verwerkt
Wanneer je een huis wilt verkopen vermeld dan altijd eerlijk of er asbest in zit verwerkt. Weet je het niet zeker vermeld dan dat je het niet zeker weet. Gebruik in zo’n geval altijd een asbestclausule in de koopovereenkomst zodat je niet naderhand door koper aansprakelijk word gesteld wanneer er toch asbest in de woning word gevonden.
Huis kopen met asbest erin verwerkt

Wanneer je een huis wilt kopen let er dan goed op of er wel of niet asbest in zit verwerkt. Het hoeft geen probleem te zijn. Denk er wel aan wanneer je wilt gaan verbouwen je het asbest misschien moet laten verwijderen hetgeen een dure grap is. Wanneer je nu van te voren in kunt schatten wat het het verwijderen van het asbest kost. Kun je daar rekening mee houden tijdens de onderhandelingen. Wanneer je geen idee hebt wat de kosten zijn van het verwijderen van asbest vraag dan eerst een offerte op door een erkend asbestsaneringsbedrijf.

Zomer Makelaars Zwolle
Vragen naar aanleiding van deze video?
Bel ons op 038-8200371 of ga voor contact naar