Asbest: Wat zijn de regels?Hoe ziet het proces van asbestsanering eruit? Welke stappen worden doorlopen, met welke regels heb je te maken en hoe zien die stappen er in de praktijk uit? (Bron: SGS Search – AsbestFeiten)