Asbest: Wat is het?Stichting Ascert. Korte uitleg wat asbest nu precies is. (Bron: SGS Search – AsbestFeiten)