Asbest verwijderingAsbestverwijdering in de beschoeiing van een slootkant in Vinkeveen. In totaal 35m2. Risicoklasse 2 buiten. Goede samenwerking is essentieel voor succes