Asbest verwijderenVoorbereidende werkzaamheden Kulturhûs Oudehaske.
Het verwijderen van asbesthoudende materialen,