Asbest – Professionals NL#alertvoorasbest #solutionspourlamiante
Nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest, een initiatief van Fedris en van Constructiv, om je bewust te maken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.
Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.