Asbest Persoonlijke bemonstering NIOSH 7400Persoonlijke monsterneming voor asbestvezels in de lucht wordt vereenvoudigd door deze video te gebruiken als richtlijn voor het instellen en kalibreren van de monstertrein. Bemonstering voor asbestvezels in de lucht is echt anders dan elke andere bemonsteringstechniek. Krijg alle details in deze to-the-point video.