Asbest opsporen en asbestanalyse uitvoeren met IVARIOAangezien is aangetoond dat asbest schadelijk is voor de gezondheid (asbestose), is de productie en recycling van de vezelachtige gevaarlijke stof sinds begin jaren negentig verboden.