Asbest: nog steeds een gezondheidsrisico? – Dr. Jeffrey LevinAsbest bestaat al eeuwen en werd tot ver in de 20e eeuw vrij algemeen gebruikt in bouw- en consumententoepassingen. Maar toen duidelijk werd dat asbest giftig is en aanzienlijke gezondheidsrisico’s kan opleveren, werd het gebruik ervan in sommige landen sterk beperkt en ronduit verboden.

Vormt asbest tegenwoordig nog steeds een risico voor onze gezondheid? In dit bericht aan HealthConnection.TV, UT Health Northeast Occupational & Environmental Medicine-expert Dr. Jeffrey Levin beantwoordt vragen over en bespreekt aanhoudende gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met asbest,