Asbest – het onzichtbare gevaarMineraal asbest, ooit geprezen als wondermateriaal, maar zeer kankerverwekkend, is sinds 2005 in de EU verboden. In Duitsland was er in de jaren negentig een grootschalige herstructureringsgolf. Hierdoor is het bouwmateriaal bijna verdwenen uit de publieke perceptie. Maar asbest is nog steeds wijdverbreid.

Alle programma’s zijn hier beschikbaar:
Regio TV Bodensee op Facebook: