‘Asbest’-gevaar in gebouwen gesloopt in aardbevingsgebiedDe sloop van ernstig beschadigde gebouwen in de regio gaat door na de aardbeving met een kracht van 6,8 in Elazig. Bedir Özten, president van de Kamer van Civiele Ingenieurs van Malatya, vestigde de aandacht op het gevaar van “asbest” bij sloopprocessen en zei dat er niet voldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen.
.