Asbest en verontreinigde grond bij EsserbergBij het stadion Esserberg is asbest en verontreinigde grond aangetroffen Het verwijderen daarvan brengt extra kosten met zich mee; het gaat om zo’n 55.000 euro.In januari van dit jaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de tribune op het sportpark Esserberg. Daarbij werd asbest en verontreinigde grond aangetroffen. Dit betekent dat er een aanvullend krediet nodig is. Op dit moment worden de mogelijkheden voor dekking van de kosten onderzocht.De vervuilde grond ligt afgedekt onder een betonlaag. Sporters en gebruikers hebben geen gezondheidsrisico gelopen.