Asbest en struiken verwijderen bij De HagenDe werkzaamheden van de afbraak van De Hagen huisjes zijn begonnen. Deze week stond er een busje voor de huisjes en wapperde er een geel afzetlint met het de woord ‘Verboden Toegang Asbest’ erop. Inmiddels zijn de asbesthoudende onderdelen verwijderd door een gecertificeerd bedrijf: de panelen in de voorgevels onder de ramen en een stuk asbesthoudende vloerbedekking uit een van de huisjes. Beide zijn aan het licht gekomen bij de asbestinventarisatie die voorafgaand aan sloop gebruikelijk is.

Woningbouw staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Er verdwijnen vier huisjes, maar er komen tien keer zoveel nieuwe gemeentelijke woningen bij. De gemeenteraad ging in de raadsvergadering van 25 maart akkoord met een uitgave 100.000 euro als voorbereidingskrediet voor de bouw van 40 huurwoningen in vier jaar tijd en de raad stemde in met de aankoop van percelen aan de Paasduinweg te Buren en de Polderweg in Nes. Het kostte de raad niet meer dan anderhalve minuut om daar anderhalf miljoen euro voor uit te trekken. Unaniem.

Muziek – Stranger Danger door Francis Preve.

Meer over Ameland en de Wadden
⇒ Abonneer op het Ameland Vandaag kanaal
⇒ Site:
⇒ Facebook:
⇒ Twitter:
⇒ Vraag & Aanbod Ameland: