Asbest, een kankerverwekkende minerale vezel, mag in Brazilië opnieuw worden gewonnen | SBT News (06/05/19)Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn alle soorten minerale vezels kankerverwekkend.

Asbest was een product dat veel werd gebruikt in de civiele bouw, bij de productie van tegels en watertanks, maar het Federaal Hooggerechtshof verbood de winning, industrialisatie en commercialisering van het product in Brazilië in 2017.

Ondernemers in de asbestmijnbouwsector proberen de beslissing ongedaan te maken, wat resulteerde in de sluiting van verschillende mijnen. En daarvoor rekenen ze op de hulp van senatoren, die beweren dat het verbod de economie schaadt en een document naar de Supreme and the Attorney General’s Office moeten sturen waarin wordt gevraagd dat de winning en export worden vrijgegeven, ook al blijft het verboden om te handelen en te industrialiseren asbest in Brazilië.

Het vrijkomen van vezelextractie kan een risico vormen voor werknemers die dagelijks worden blootgesteld, aangezien chrysotielasbest bij aspiratie niet onmiddellijk door het lichaam wordt geëlimineerd en vast komt te zitten in de longen.

Tegenwoordig zijn er al alternatieven voor asbest, zoals synthetische fibrosematerialen, vezelcement, producten die geen verband houden met gevallen van longkanker en ziekten zoals longontsteking en tuberculose.