ASBEST een gevaarlijke stofAsbestverwerking van weleer Een Italiaanse film toen je niet wist hoe gevaarlijk deze stof was. De naaldachtige insluitsels werden gewonnen uit de zogenaamde serpentijnsteen. De mijnbouw, die ook plaatsvond in Balangero in Italië, is lange tijd gestopt. Een fundamentele hercultivering van het mijnbouwgebied vond destijds met veel moeite plaats.