ASBEST: De leugens die dooddenDe dodelijke leugens van de asbestindustrie

De dood van tienduizenden Britse werknemers door asbestziekte was geen onverwachte tragedie, maar het resultaat van een uitgekiende politieke en public relations-campagne om het gebruik van de dodelijke vezel te verlengen. Ed Howker, die deze week in de New Stateman schrijft, onthult de omvang van de steun die asbestgigant Turner en Newall (T&N) kregen van overheidsfunctionarissen en politici. Een medische adviseur van de overheid adviseert T&N om te zwijgen over de kankergevaren van hun product. In correspondentie tussen twee directeuren van de fabriek werd de mening van professor Archie Cochrane, directeur epidemiologie van de Medical Research Council, opgemerkt: ‘Bij het aanpakken van een dergelijk probleem [mesothelioma] men moet ofwel volledig openhartig zijn tegenover iedereen of volledige geheimhouding bewaren – het laatste is volgens hem het beste op dit moment. ‘ Ter ondersteuning van de doofpot maakte het bedrijf gebruik van public relations-bedrijf Hill and Knowlton, dat werd gecrediteerd voor het schrijven van het playbook over ‘productverdediging’ in zijn zeer effectieve verdediging van de tabaksindustrie. In 1968 verspreidde T&N een vertrouwelijk vijfpuntenplan opgesteld door Hill and Knowlton getiteld ‘Putting the case for asbest.’ Het doel was om medewerkers in staat te stellen vragen te stellen over asbestkanker. Het begon in hoofdletters: ‘Wees nooit de eerste die de gezondheidsvraag oproept.’ De regering heeft intussen de gezondheidsproblemen van tafel geveegd, uit angst voor een risico voor banen. Het bedrijf kreeg ook de loyale steun van de toenmalige Rochdale-parlementslid Cyril Smith, een aandeelhouder van een bedrijf dat in de Commons beweerde zijn opmerkingen te baseren op zijn eigen gedetailleerde onderzoek, maar dat T&N in feite had gevraagd een toespraak te houden in het Huis. Het New Statesman-artikel brengt het verhaal tot op het moment en laat zien hoe een faillissementsaanval en ander bedrijfsmanoeuvreerwerk de slachtoffers van asbestziekte de vergoeding die ze verschuldigd blijven blijven ontzeggen.

Van New Stateman. Uitgiftedatum 29 aug 2008