Asbest Awareness Workplace Safety Video – gratis trainingsvoorbeeldAsbest was ooit een veelgebruikt materiaal: goedkoop, sterk, brand- en waterbestendig en geluidsabsorberend, het was waardevol in vele toepassingen – van de bouw tot de autoproductie tot een reeks brandwerende producten.

Asbest is een natuurlijk voorkomend mineraal dat in verschillende vormen voorkomt, waaronder wit, blauw en bruin asbest. Maar wat alle vormen van asbest gemeen hebben, zijn de dunne vezels waaruit de stof bestaat. Het zijn deze vezels die een bedreiging vormen voor mensen – wanneer de vezels worden ingeademd, kunnen ze ernstige schade aan de longen veroorzaken.
 
Dit programma omvat:

• De gevaren van asbest
• Asbestose, mesothelioom en longkanker
• Waar vinden we asbest?
• Gevaren van asbest
• Beheersmaatregelen
• Het asbestregister
• Asbestmonitoring
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
 
Dit programma is gemaakt om te worden getoond aan al het personeel dat mogelijk asbest op de werkplek kan tegenkomen.