Asbest aangetroffen na grote brand – Westhavenkade VlaardingenVlaardingen – Op de openbare weg op de hoek van de Parallelweg/Westhavenkade is asbesthoudend materiaal aangetroffen als gevolg van de brand van afgelopen zondagavond- en nacht op 8 maart 2015. Het asbesthoudend materiaal is aanwezig in de vorm van enkele snippers. In opdracht van de gemeente worden deze asbestsnippers op dit moment verwijderd. De omgeving is afgezet. Het verkeer wordt vanaf het Museum Vlaardingen omgeleid. De verwachting is dat de sanering vanavond klaar is.

De asbestsanering begint op de openbare weg voor de ingang van de woningen naast het partycentrum zodat de bewoners snel weer terug kunnen in hun woningen. Eerst wordt het trottoir gesaneerd, vervolgens de auto?s die daar staan geparkeerd en daarna de openbare weg. Het asbesthoudend materiaal wordt met de hand verwijderd door ingehuurde specialisten. Daarna stofzuigen zij de grond met een speciale asbeststofzuiger. De inhoud van de asbeststofzuiger gaat naar een laboratorium voor onderzoek.

Het asbesthoudend materiaal kan waarschijnlijk afkomstig zijn van het dak van het partycentrum. Uit voorzorg wordt het asbesthoudend materiaal dat nu nog op het dak aanwezig is afgedekt. Met de asbestsanering start gelijktijdig het forensisch en bouwkundig onderzoek op de plek van de brand. De onderzoekers kunnen onder begeleiding van de asbestsaneerder en onder strikte voorschriften het pand betreden.