Ank Bijleveld (CDA propaganda): geen huis kopen in krimpgebiedAnk Bijleveld (CDA propaganda): geen huis kopen in krimpgebied .