Af(scheid) van asbestMen weet al tientallen jaren dat asbest kankerverwekkend is. Toch trad men nauwelijks op. De gevolgen zijn dan ook catastrofaal: duizenden overlijdens veroorzaakt door asbestblootstelling. Het siert premier Verhofstadt dat hij zich mee inzet voor een Asbestfonds, en de federale ministers van Leefmilieu en Werk schreven een verdienstelijke brochure over asbestverwijdering. Maar de regering schuift het probleem iets te gemakkelijk door naar de mensen zelf. Groen! vindt dat de bedrijven en de overheid hun verantwoordelijkheid niet mogen ontlopen.

www.groen.be