Abrea02.mp4Asbest leidt tot aantasting van de gezondheid van degenen die eraan worden blootgesteld.
Asbest, Abrea, IBSA, Asbest, A-BAN, ANROAV, Slachtoffers van arbeidsongevallen, Asbestose, Fernanda Giannasi, mesothelioom, longkanker