9/11 Asbestblootstelling en gezondheidsproblemenToen de Twin Towers op 11 september 2001 instortten, lieten een enorme wolk van rook, stof en puin gevaarlijke asbestvezels en andere giftige stoffen in de lucht vrijkomen.

Naar schatting 410.000 tot 525.000 mensen, waaronder meer dan 90.000 arbeiders, werden blootgesteld aan het giftige stof tijdens de reddings-, herstel- en schoonmaakwerkzaamheden na de aanval. Nu moeten deze helden omgaan met de blijvende gezondheidseffecten die dit niveau van blootstelling kan veroorzaken.

Lees meer over blootstelling aan asbest vanaf 9/11:

Voor meer informatie over mesothelioom en blootstelling aan asbest kunt u zich abonneren op ons YouTube-kanaal:

Volg ons op sociale media!
Facebook:
Twitter:
Het Mesothelioma Center Blog: