2016 03 02 Stichting manege De Raam staat voor hoge onkostenNicole van Schaijk en Annemarie v.d. Hurk van stichting manege De Raam in Lieshout zitten met de handen in het haar. De gemeente Laarbeek vindt dat de asbest golfplaten op het dak en aan de zijwanden van de rij hal aan de Provinciale weg in Lieshout op kosten van de stichting verwijderd moeten worden. De gemeente heeft gezegd dat er desnoods maar een financiering aan te pas moet komen waar de stichting niet in mee kan gaan. Het gebouw is eigendom van de gemeente Laarbeek en de stichting, die huur aan de gemeente betaalt, krijgt geen subsidie of andere financiële steun vanuit de gemeente of andere overheidsinstelling. De dames Van Schaijk en Van de Hurk vinden dat Laarbeek de kosten van 60.000 euro voor het verwijderen en vernieuwen voor haar rekening moet nemen. De overheid wil dat voor 2024 alle asbest van de daken op stallen en andere gebouwen verwijderd moeten zijn.